מקורות מידע חשובים

עמותת נגישות ישראל נגישות ישראל (ע”ר) – עמותה שהוקמה בשנת 1999 על מנת לאפשר את השתלבותם בחברה, בשוויון, בזכות, בכבוד ובמקסימום עצמאות של אנשים עם מוגבלות החיים בישראל. אתר העמותה מהווה מקור מידע חשוב לחקיקה, ופעילויות בתחום הנגישות בישראל. מהווה מרכז מידע עדכני על מקומות נגישים, טיולים נגישים, ועוד.
ארגון בקול ארגון בקול (ע”ר) – ארגון כלל ארצי שהוקם ומנוהל על ידי אנשים כבדי שמיעה ופועל לשיפור איכות החיים ולקידומם של אנשים כבדי שמיעה מעל גיל 18, באמצעות חקיקה וסינגור, קידום נגישות, הסרת מחסום הבושה ועידוד אנשים כבדי שמיעה להתמודד עם המגבלה. המהווה מרכז מידע מצויין בנושאים של זכויות ועזרים של כבדי שמיעה.
נציבות הנגישות, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – עוסקת בחוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלות ולארגונים העוסקים בנושא. מכיל מידע חשוב לציבור האנשים עם מוגבלות, המשפחות, אנשי מקצוע והציבור הרחב.

 

באם נתקלתם במקור מידע שימושי וחשוב, שאינו מופיע ברשימה, אנא עדכנו אותנו.

 

About the Author