CaptionTube Archive

  • לשתףלפני כשנתיים השיקה יוטיוב שירות הוספת כתוביות לסרטונים.  מפתיע, שלמרות שחלף זמן רב, מעטים הם הסרטונים דוברי העברית המלווים בכתוביות.  מפתיע עוד יותר, שגופים מסחריים גדולים בארץ אשר פתחו ערוצים […]

    עוד לא הוספתם כתוביות לסרטונים ביוטיוב?

    לשתףלפני כשנתיים השיקה יוטיוב שירות הוספת כתוביות לסרטונים.  מפתיע, שלמרות שחלף זמן רב, מעטים הם הסרטונים דוברי העברית המלווים בכתוביות.  מפתיע עוד יותר, שגופים מסחריים גדולים בארץ אשר פתחו ערוצים […]

    Continue Reading...